Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

Task

Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για άσκηση καλής κλινικής πρακτικής από τους Έλληνες γιατρούς.

Υλοποιήθηκε από την Verisys, για λογαριασμό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών μια διαδικτυακή εφαρμογή για την ψηφιακή διαχείριση και προβολή των ΘΠΣ.

CUSTOMER

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

What we did

iOS application

Android application

REST API

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search