Σάκκουλας Νόμοι

Description

Η εφαρμογή «Σάκκουλας AE» αποτελεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Το κάθε προϊόν διατίθεται με συνδρομή, η οποία εξασφαλίζει την ενημέρωση του περιεχομένου.

Διαθέσιμα προϊόντα:

Βασικοί κώδικες
Η ελληνική νομοθεσία, κωδικοποιημένη, με το κύρος των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ.
Η εφαρμογή για iPhone και iPad των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ σας προσφέρει πρόσβαση στην ελληνική νομοθεσία, εύχρηστα και υπεύθυνα. Απευθύνεται στον νομικό κόσμο της χώρας, σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές και σε όσους θέλουν να είναι ενημερωμένοι για τη ελληνική νομοθεσία.

Περιέχονται οι παρακάτω κώδικες:
– Σύνταγμα της Ελλάδος
– Αστικός Κώδικας
– Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
– Εισαγωγικοί Νόμοι Αστικού Κώδικα και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
– Ποινικός Κώδικας
– Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
– Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
– Πτωχευτικός Κώδικας
– Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – Νόμος υπ’ αριθ. 1756/1988

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα περιεχόμενα των κωδίκων και προσθήκης άρθρων στα αγαπημένα..

CUSTOMER

Σάκκουλας ΑΕ

sakkoulas

What we did

Custom CMS

iOS application

Android application

REST API

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search