Τόκοι

Description

Υπολογισμός δικαιοπρακτικών τόκων και τόκων υπερημερίας.
Ενημέρωση επιτοκίων Online.
Δυνατότητες:
– Υπολογισμός βάσει ημερολογιακού ή λογιστικού έτους
– Αποθήκευση υπολογισμών
– Αποστολή μέσω e-mail και sms
– Πλήρης λίστα επιτοκίων
– Online αυτόματη ενημέρωση επιτοκίων

CUSTOMER

Σακκουλας ΑΕ

sakkoulas

What we did

iOS application

Android application

REST API

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search